Project Description

Elektrárny Opatovice

Realizované projekty

  • Modifikace a zavedení počítačového programu „Generátor výstupní teploty“

    Program „Generátor výstupní teploty“ počítá doporučené výstupní teploty zdroje Elektrárny Opatovice a směšovací stanice do místní teplárenské soustavy. Tento program je součástí komplexnějšího řetězce přenosu a zpracování dat.

Rozhodující činností International Power Opatovice, a.s. je výroba, dodávka a prodej elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Hlavním cílem společnosti je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních produktů a služeb a efektivní a ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů.

Obor působnosti
energetika

Počet zaměstnanců
373

Roční obrat
3,5 mld. Kč

Internetové stránky
www.eop.cz