Project Description

Česká podnikatelská pojišťovna

Realizované projekty

  • Infrastruktura digitální důvěry

    Implementace služeb digitální důvěry zahrnující pečetění, validaci a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů dle eIDAS. Centralizace dokumentů napříč společnostmi a zavedení služeb pro manipulaci s dokumenty např. konverze formátů multimediálních soubor, stream server pro přehrávání video obsahu nebo šifrování obsahu.

  • Bezpapírová personalistika

    Implementace projektu Bezpapírové personalistiky zajišťuje digitalizaci práce s dokumenty v rámci personálních procesů – nástup, změna… Každému zaměstnanci je při nástupu  automatizovaně  vytvořen  osobní spis. Dokumenty v něm uložené je možné prohlížet, potvrzovat, odmítat, předávat k podpisu nebo podepisovat. Pro tento účel v sobě integruje nástroje vzdáleného podepisování (kvalifikovaného i nekvalifikovaného), managementu klíčů/certifikátů (vydání, obnova, revokace) nebo infrastrukturu  biometrického podpisu. Bezpapírová personalistika zaměstnancům umožňuje jednoduše konzumovat výhody digitální důvěry založené na certifikovaných technologiích.

  • Identity Management

    Implementace a provoz Identity managementu pro zajištění centralizované správy životního cyklu identit napříč všemi systémy a společnostmi. Průběžně dochází k zavádění dalších procesů a s tím spojené napojování nových zdrojů a cílů identit. Identity management je významnou komponentou v pro řízení a nastavování bezpečnostních politik v rámci společnosti.

Nasazené produkty

Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995.

Obor působnosti
pojišťovnictví

Počet zaměstnanců
833

Roční obrat
2,8 mld. Kč

Internetové stránky
www.cpp.cz