Project Description

Česká národní banka

Realizované projekty

 • Document management system OBELISK

  Zavedení systému pro správu dokumentů a jejich archivaci

 • Informační systém pro Clearingové centrum ČNB

  Základem systému bylo téměř real-time zpracování dat z produkčního systému Clearingového centra na mainframech do databáze Oracle a následná tvorba zabezpečené aplikace pro ostatní banky. Systém byl zabezpečen pomocí bezpečnostních SecureID tokenů.

 • Poskytování služeb pro ověřování platnosti kvalifikovaných certifikátů

  Služba poskytuje on-line ověřování elektronických certifikátů, použitelných pro zajištění důvěryhodnosti dokumentů, vydaných akreditovanými certifikačními autoritami napříč celou Evropskou unií. Seznamy důvěryhodných autorit i zneplatněných certifikátů se automaticky denně aktualizují a obsahují informace od více než 150 poskytovatelů certifikačních služeb.

 • Odborné a technické poradenství a konzultace k informačnímu systému PLANIS

  Konzultace se vztahovaly k možnosti použití technologie Oracle ADF jako náhrady za prostředí Oracle Forms. Konzultovány byly základní i pokročilejší vlastnosti ADF, ale také otázky metodické. Konzultace sloužily jako podklad pro rozhodování o uvažované migraci prostředí a pro seznámení týmu zákazníka s technologií ADF samotnou.

 • Nasazení HSM

  Komplexní infrastruktura pro práci s kryptografickými klíči. Dva kusy síťových HSM modulů Thales nShield Connect 1500+, kde v každé z lokalit je umístěn jeden HSM modul. Pro podporu správy a konfigurace všech používaných síťových modulů je v jedné z lokalit k dispozici server s instalovaným klientským SW, který plní speciální roli management serveru (RFS). Pro komunikaci mezi jednotlivými prvky infrastruktury je používán bezpečný firemní protokol Impath, který zajišťuje šifrování komunikace a autentizaci jednotlivých prvků. Projekt dále obsahoval přípravu prototypů aplikací využívajících HSM moduly prostřednictvím PKCS#11 rozhraní, technickou podporu a rozšířený pozáruční servis.

Česká národní banka je centrální bankou České republiky. Její hlavní činností je zabezpečovat stabilitu české měny. Za tím účelem Česká národní banka určuje měnovou politiku a vydává bankovky a mince.

Obor působnosti
bankovnictví

Počet zaměstnanců
1 415

Internetové stránky
www.cnb.cz