Project Description

OSPAP a.s.

Realizované projekty

  • Důvěryhodný archiv elektronických dokumentů OBELISK Archive

    Ukládání elektronických dokumentů OBELISK Archive nasazené v AlgoCloudu, cloudovém prostředí společnosti Algotech. Systém je poskytován formou služby a byl pořízen bez nutnosti vstupní investice. V roce 2013 byla uskutečněna první etapa projektu spočívající v zajištění dlouhodobé archivace přijatých faktur. Ty jsou zaevidovány do podnikového informačního systému Oracle JD Edwards, označeny čárovými kódy a naskenovány. Elektronické faktury a elektronické obrazy papírových faktur jsou ukládány ve formátu PDF na síťový disk. Odtud jsou dokumenty spolu s metadaty z Oracle JD Edwards automaticky nahrány do systému OBELISK Archive, kde je provedena vstupní kontrola integrity dokumentu a platnosti elektronických podpisů. V případě pozitivního výsledku kontroly jsou dokumenty předány k archivaci. Při archivaci jsou dokumenty opatřeny kvalifikovanou elektronickou značkou a časovým razítkem, jehož platnost je pravidelně obnovována po dobu archivace dokumentu.

sefira-klienti-ospap

OSPAP a.s. je předním distributorem obalových materiálů a řešení, materiálů a technologií pro výrobu reklamy a materiálů pro archový ofset. Mateřská společnost PaperlinX je jedna z největších obchodních skupin s tímto zbožím na světě.

Obor působnosti
průmyslová výroba

Počet zaměstnanců
135

Roční obrat
1,38 mld. Kč

Internetové stránky
www.ospap.cz