Společnost SEFIRA, dodavatel IT řešení a služeb, si Vás dovoluje pozvat na seminář věnovaný problematice bezpečnosti online bankovnictí a zabezpečení přístupu zaměstnanců k interním informačním systémům banky.

Elektronické bankovnictví je jednou z nejvíce využívaných on-line služeb na internetu, ale i nejčastějším cílem kybernetických útoků směřujících na webové aplikace. Jeho zabezpečení je proto ze strany bank věnována zvýšená pozornost. S ohledem na charakter zpracovávaných dat si však zvýšenou míru zájmu zaslouží i bezpečnost přístupu interních uživatelů.

Na semináři Vás seznámíme s různými přístupy silné autentizace včetně moderních metod využívajících mobilní zařízení místo specializovaných hardwarových tokenů, které lze využít jak pro zvýšení bezpečnost online bankovnictví, tak i pro zabezpečení přístupu zaměstnanců k interním informačním systémům banky. Ukážeme Vám základní principy tzv. Threat Prevention, další vrstvy určené k posílení ochrany koncového uživatele proti cíleným útokům.

Seminář Vám odpoví na otázky:

  • Je Vaše organizace schopna v reálném čase detekovat škodlivý malwarena zařízeních, která se připojují k systémům banky?
  • Víte, že tradiční autentizační prostředky jako např. SMS již nezaručují dostatečnou úroveň bezpečnosti on-line bankovnictví?
  • Máte vyřešen bezpečný přístup interních uživatelů do všech informačních systémů banky?

Cíle semináře:

  • Shrnout aktuální stav závazných evropských norem souvisejících s autentizací k online finančním službám
  • Ukázat různé způsoby silné autentizace vhodné pro moderní banku
  • Upozornit na bezpečnostní hrozby e-bankingu související s procesem autentizace a ukázat možnosti jejich detekce
  • Ukázat konkrétní možnosti implementace komplexního autentizačního řešení v bankovním sektoru