OBELISK – for a paperless future

Dejte důvěru vašim elektronickým dokumentům

Nabízíme řešení pro realizaci skutečného paperless

Rodina produktů OBELISK tvoří základ infrastruktury digitální důvěry pro bezpapírové firemní procesy a zajištění souladu s evropským nařízením eIDAS. Naše produkty vám umožní vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné.

PODEPIŠ

Vytvářejte důvěryhodné elektronické dokumenty, které mají stejnou právní váhu jako ty papírové

OVĚŘ

Ověřujte platnost elektronických podpisů a časových razítek na svých dokumentech

ARCHIVUJ

Zajistěte pro své dokumenty digitální kontinuitu po celou dobu jejich životního cyklu

PRODUKTY OBELISK

Aplikace pro vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů

Zprostředkovává elektronický podpis jako centrální službu.

Komplexní nástroj pro ověření platnosti elektronicky podepsaných dokumentů

uvod-obelisk-certificate-validation

Veřejná cloudová služba pro on-line ověřování platnosti certifikátů v rámci EU

uvod-obelisk-trusted-archive

Softwarové řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů

Nástroj pro centralizaci správy elektronických dokumentů

VŠECHNY PRODUKTY

CO ZÍSKÁTE S PRODUKTY OBELISK

sefira-ikona-eu-razitko-2

Zajištění souladu firemních procesů a aplikací s českou i evropskou legislativou

sefira-ikona-obelisk

Důvěryhodnost elektronických dokumentů od vzniku až po skartaci

ikona-paperless

Možnost přechodu na skutečný paperless koncept fungování organizace