Dlouhodobé uložení uzavřených dokumentů a spisů

OBELISK Digitální Spisovna nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS.

Hlavní přínosy

Dosažení shody se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě pro práci s dokumenty ve spisovně

Komplexní pokrytí skartačního řízení včetně komunikace s nadřazeným archivem

Dlouhodobá důvěryhodná péče o dokumenty uložené ve spisovně

Funkce OBELISK Digitální spisovna

 • Možnost ručního i automatického vkládání dokumentů
 • Vstupní kontrola přijatých dokumentů
 • Sledování a řízení stavu přijatých dokumentů
 • Evidence událostí souvisejících s uložením, přístupem a manipulací s dokumenty
 • Uložení dokumentu i v případě nedostupnosti cílového úložiště

 • Tvorba a editace metadatových položek

 • Vyhledávání a poskytování uložených dokumentů

 • Full-textové vyhledávání v rámci vybraného dokumentu

 • Zobrazení detailu dokumentu

 • Rychlý náhled na dokumenty

 • Možnost stažení dokumentu

 • Evidence listinných dokumentů

Pro dlouhodobou péči o uložené dokumenty využívá OBELISK Digitální Spisovna služeb dlouhodobého uchovávání elektronických podpisů, pečetí a časových razítek v souladu s Nařízením eIDAS.

Co nabízí OBELISK Digitální spisovna?

V rámci skartačního řízení OBELISK Digitální spisovna poskytuje následující operace:

 • sestavení skartačního návrhu
 • vyjmutí určených SIP ze skartačního návrhu
 • schválení skartačního návrhu
 • export skartačního návrhu ve formě SIP bez komponent dle NSESSS pro potřeby provedení skartačního řízení v nadřazeném archivu původce
 • zpracování odpovědní dávky z nadřazeného archivu dle NSESSS
 • export SIP dle NSESSS včetně komponent pro uložení v nadřazeném archivu
 • vymazání dokumentů a spisů, které prošly skartačním řízením
 • vyhledávání a prohlížení historie provedených skartačních řízení