Moderní paperless

Moderní paperless 2017-05-09T13:22:16+00:00

Elektronické dokumenty stále častěji nahrazují své papírové předchůdce a je otázkou času, kdy je ze standardních firemních procesů úplně vytlačí. Od 1. července 2016 vstoupila v účinnost část evropského nařízení eIDAS, která staví důvěryhodnost elektronicky podepsaných dokumentů na úroveň papírových a otevírá cestu ke skutečnému paperless fungování komerčních firem a organizací veřejné správy.

DIGITÁLNÍ DŮVĚRA JE INFRASTRUKTURNÍ ZÁLEŽITOST

Základním předpokladem pro úspěšnou digitální transformaci společnosti je vyřešení digitální důvěry.

Služby vytvářející důvěru jsou samostatnou disciplínou a nepatří do žádné agendy informačního systému nebo podnikové aplikace (ERP, spisová služba, ECM/DMS …). Koncepční a architektonicky správnou implementaci těchto služeb představuje Infrastruktura digitální důvěry, která je k dispozici pro všechny systémy a je provozovaná a spravovaná centrálně. Výsledkem je konzistentní, v jednom místě řízené vytváření, ověřování a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů z různých zdrojů.

Nabízíme rodinu produktů OBELISK, která tvoří základ infrastruktury digitální důvěry pro bezpapírové firemní procesy a zajištění souladu s evropským nařízením eIDAS. Naše produkty vám umožní vytvářet, zpracovávat a archivovat dokumenty v elektronické podobě při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné.

VÍCE INFO O PRODUKTECH

NAŠE KOMPETENCE

Vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů

Elektronické dokumenty opatřené elektronickým podpisem / pečetí dle evropského nařízení eIDAS mohou nahradit papírové dokumenty.

Ověřování platnosti
dokumentů

Ověření certifikátů použitých pro zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů je jedním ze základních podmínek pro přijetí dokumentů.

Důvěryhodná archivace dokumentů

Dlouhodobá péče o elektronické dokumenty je podstatou zachování jejich důvěryhodnosti a legislativní platnosti.

Digitální spisovna a elektronický správní archiv

Důvěryhodné uložení všech uzavřených spisů zajišťuje integritu vyřízených dokumentů ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Efektivní správa a sdílení dokumentů

Vytvoření centrálního úložiště dokumentů umožní snadnou integraci řešení na zdrojové informační systémy.

Správa a bezpečné ukládání certifikátů a kryptografických klíčů

Certifikáty a kryptografické klíče tvoří jeden ze základních pilířů digitální důvěry, správa jejich životního cyklu je proto klíčovou oblastí IT organizace.

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE