Odborný na seminář věnovaný legislativním novinkám a praktické implementaci služeb vytvářejících důvěru.

Začátkem července 2016 vstoupila v účinnost významná část nařízení eIDAS, která definuje jednotná pravidla a nástroje pro práci s elektronickými dokumenty, vytváření elektronických podpisů a pečetí, a poskytování dalších služeb vytvářejících důvěru. Dne 19. září 2016 pak vešel v platnost vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který upřesňuje podmínky implementace tohoto nařízení v rámci ČR.

sefira-Moderní-paperless,-eIDAS-a-zákon-o-službách-vytvářejících-důvěru

Víte, co nařízení eIDAS přináší a jak nový zákon ovlivní Vaši práci s elektronickými dokumenty?

Cílem semináře je seznámit Vás s novými pravidly a povinnostmi, které nová legislativa přináší a přiblížit Vám principy, jak zajistit soulad s těmito předpisy. Ukážeme Vám, jak vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zajištění stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti v rámci celé EU, jakou dnes mají dokumenty listinné. Na závěr semináře je pro zájemce připravena ukázka praxí ověřených IT řešení vyvinutých společností SEFIRA.

Místo konání

SEFIRA spol. s r.o. | Administrativní centrum Budějovická alej
Antala Staška 2027/77, Praha 4