Moderní paperless2018-06-27T17:38:18+00:00

Moderní paperless a eIDAS

Nahraďte papírové listiny elektronickými dokumenty při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti.

Elektronické dokumenty stále častěji nahrazují své papírové předchůdce a je otázkou času, kdy je ze standardních firemních procesů úplně vytlačí. Od 1. července 2016 vstoupila v účinnost část evropského nařízení eIDAS, která staví důvěryhodnost elektronicky podepsaných dokumentů na úroveň papírových a otevírá cestu ke skutečnému paperless fungování komerčních firem a organizací veřejné správy.

DIGITÁLNÍ DŮVĚRA JE INFRASTRUKTURNÍ ZÁLEŽITOST

Přechod organizace na 100% bezpapírové procesy je podmíněn zvládnutím práce s digitální identitou a technicky a legislativně správným využíváním služeb vytvářejících důvěru. Ty představují základní stavební kameny úplné digitalizace a zavádění nových efektivnějších business procesů.

Nabízíme rodinu produktů OBELISK, která tvoří základ infrastruktury digitální důvěry pro bezpapírové firemní procesy a zajištění souladu s evropským nařízením eIDAS. Naše produkty vám umožní vytvářet, zpracovávat a archivovat dokumenty v elektronické podobě při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné.

VÍCE INFO O PRODUKTECH

NAŠE KOMPETENCE

Elektronické dokumenty opatřené elektronickým podpisem / pečetí dle evropského nařízení eIDAS mohou nahradit papírové dokumenty.

Ověřování platnosti
dokumentů

Ověření certifikátů použitých pro zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů je jedním ze základních podmínek pro přijetí dokumentů.

Důvěryhodná archivace dokumentů

Dlouhodobá péče o elektronické dokumenty je podstatou zachování jejich důvěryhodnosti a legislativní platnosti.

Digitální spisovna a elektronický správní archiv

Důvěryhodné uložení všech uzavřených spisů zajišťuje integritu vyřízených dokumentů ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Efektivní správa a sdílení dokumentů

Vytvoření centrálního úložiště dokumentů umožní snadnou integraci řešení na zdrojové informační systémy.

sefira-digitalni-duvera-externi-registracni-autorita

Strategické poradenství

Poradenství k přechodu organizace na paperless, vypracování studie dopadů nařízení eIDAS a konzultace k elektronické identifikaci.

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE