Moderní paperless2018-11-08T09:14:44+00:00

Moderní paperless a eIDAS

Nahraďte papírové dokumenty elektronickými při zachování jejich legislativní platnosti a důvěryhodnosti.

Vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů

Elektronické dokumenty opatřené elektronickým podpisem / pečetí dle evropského nařízení eIDAS mohou nahradit papírové dokumenty.

Více informací

Ověřování platnosti
dokumentů

Ověření platnosti podpisů, pečetí a časových razítek použitých pro zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů je jedním ze základních podmínek pro přijetí dokumentů.

Důvěryhodná archivace dokumentů

Dlouhodobá péče o elektronické dokumenty je podstatou zachování jejich důvěryhodnosti a legislativní platnosti.

Digitální spisovna a elektronický správní archiv

Důvěryhodné uložení všech uzavřených spisů zajišťuje integritu vyřízených dokumentů ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Efektivní správa a sdílení dokumentů

Vytvoření centrálního úložiště dokumentů umožní snadnou integraci řešení na zdrojové informační systémy.

sefira-digitalni-duvera-externi-registracni-autorita

Strategické poradenství

Poradenství k přechodu organizace na paperless, vypracování studie dopadů nařízení eIDAS a konzultace k elektronické identifikaci.

Více infomrací

Elektronické dokumenty stále častěji nahrazují své papírové předchůdce a je otázkou času, kdy je ze standardních firemních procesů úplně vytlačí. Od 1. července 2016 vstoupila v účinnost část evropského nařízení eIDAS, která staví důvěryhodnost elektronicky podepsaných dokumentů na úroveň papírových a otevírá cestu ke skutečnému paperless fungování komerčních firem a organizací veřejné správy.

DIGITÁLNÍ DŮVĚRA JE INFRASTRUKTURNÍ ZÁLEŽITOST

Přechod organizace na 100% bezpapírové procesy je podmíněn zvládnutím práce s digitální identitou a technicky a legislativně správným využíváním služeb vytvářejících důvěru. Ty představují základní stavební kameny úplné digitalizace a zavádění nových efektivnějších business procesů.

Nabízíme rodinu produktů OBELISK, která tvoří základ infrastruktury digitální důvěry pro bezpapírové firemní procesy a zajištění souladu s evropským nařízením eIDAS. Naše produkty vám umožní vytvářet, zpracovávat a archivovat dokumenty v elektronické podobě při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné.

VÍCE INFO O PRODUKTECH

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE