SEFIRA se zúčastnila semináře zabývajícím se otázkou elektronizace pracovněprávní agendy, jehož cílem bylo sdílení praktických zkušeností v této oblasti a rozšíření znalostí příslušné právní úpravy.

Za účasti významných českých zaměstnavatelů a odborníků v oblasti právní či technické se diskutovali možnosti použití a implementace elektronických dokumentů a elektronických podpisů v pracovněprávních vztazích. Hlavními tématy se staly e-Identita, biometrický a elektronický podpis, vzdálené podepisování a elektronické doručování z pohledu jejich praktického využití.

SEFIRA v rámci semináře představila případovou studii bezpapírové personalistiky společnosti Kooperativa.