Společnost SEFIRA se stala partnerem konference Konference IT mezi paragrafy , která se uskuteční 18. září 2018 v konferenčním centru hotelu Grandior.

Konference se bude věnovat problematice elektronické identifikace dle nařízení eIDAS i podle českého zákona o elektronické identifikaci. Návštěvníci se seznámí s průběhem notifikace systémů elektronické identifikace, které budou k datu konání konference v prenotifikační fázi. Samozřejmostí budou praktické ukázky jak občanského průkazu s čipem, tak i mezinárodního “ztotožnění” a zástupci Ministerstva vnitra předvedou také nové možnosti komunikace s veřejnou správou a to včetně nového tzv. “portálu občana”.

Seznámíme se s implementačním zákonem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ePrivacy regulation jako doplňkem k GDPR i se zkušenostmi s prvními měsíci fungování po účinnosti GDPR z pohledu regulačního úřadu i soukromých subjektů.

Na konferenci vystoupí také zástupce společnosti SEFIRA s přednáškou na téma Vzdálený elektronický podpis a kvalifikovaná pečeť.

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí, a dává tak prostor pro 100% digitalizaci všech procesů v rámci organizace. Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci této problematiky představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Pořízení a provoz vlastní technologie pro vzdálený elektronický podpis a vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí je efektivní variantou, jak tuto oblast vyřešit.

Více informací o konferenci naleznete na itparagrafy.konference.cz/.