Společnost SEFIRA se opět stala partnerem konference Konference IT mezi paragrafy , která se tentokrát uskuteční 14. března 2019 v Konferenčním centru Hotelu Grandior v Praze.

Konference se bude věnovat těmto tématům spojeným s nařízením eIDAS a koncepcí poskytování důvěryhodných služeb, budováním národní certifikační autority, zákonem o zpracování osobních údajů a ePrivacy Regulation a novými technologiemi blockchain a umělou inteligencí z pohledu práva.

Na konferenci vystoupí také zástupce společnosti SEFIRA s přednáškou na téma eIDAS a vzdálený elektronický podpis.

Nařízení eIDAS a Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce přináší nové možnosti, jak jednat s právními účinky v on-line prostředí. Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci této problematiky představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Centrální řešení kvalifikovaného elektronického podpisu postavené na certifikovaných softwarových technologiích s využitím HSM modulu jako kvalifikovaného prostředku zajišťuje všechny požadované funkce pro vzdálený elektronický podpis a nabízí dokonalý přehled o všech podepsaných dokumentech a úkonech spojených s elektronickým podpisem. Přesun kryptografických operací do vyhrazených kontrolovaných oblastí firemní infrastruktury dává navíc prostor pro zavedení vysokých bezpečnostních standardů a jednotných pravidel využívání elektronického podpisu.

Více informací o konferenci naleznete na itparagrafy.konference.cz.