Společnost SEFIRA vystoupí na jubilejní 20. ročníku konference IS2, která se uskuteční v historických prostorách Karolina ve dnech 29. – 30 května 2019. Akce je věnovaná aktuálním tématům a trendům z oblasti informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

 SEFIRA v rámci konference představí řešení vzdáleného elektronického podpisu a kvalifikované pečeti v prostředí vysokých škol.

Nařízení eIDAS a zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce přináší nové možnosti, jak jednat s právními účinky v on-line prostředí. Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci představují centrální infrastrukturní služby, vybudované na certifikovaných správně provozovaných bezpečnostních technologiích, které jsou k dispozici pro jednotlivé informační systémy a aplikace.

Projekt ČVUT – centrální řešení pro vzdálený elektronický podpis a vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí je praktickým příkladem implementace infrastruktury digitální důvěry v prostředí vysokých škol. Projekt reflektuje požadavky kladené na české veřejné vysoké školy v oblasti elektronické komunikace a manipulace s elektronickými dokumenty v základní oblastech jejich působnosti (mimo primární vzdělávací):

  • VŠ jako orgán veřejné moci zajišťující povinnosti v komunikaci s uchazeči, studenty a dalšími cílovými skupinami
  • VŠ jako mezinárodní vzdělávací a výzkumná instituce poskytující služby pro zajištění plné mobility studentů, zaměstnanců a partnerů
  • VŠ jako právnická osoba plnící povinnosti v oblasti vnější komunikace se státní správou i soukromoprávními subjekty

Více informací o konferenci naleznete na tate.cz/is2.