Společnost SEFIRA se stala partnerem konference eIDAS od teorie k praxi, která se uskuteční dne 31. května 2016 v prostorách Konferenčního centra City v Praze a přinese aktuální informace o všech aspektech souvisejících s uvedením nařízení eIDAS do praxe.

Účastníci se dozvědí o úpravách, které bude nutné provést v souvislosti se zrušením zákona o elektronickém podpisu, dostanou informace k Návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a souvisejícím změnám právních předpisů, Národní identitní autoritě a Národní certifikační autoritě a Občanským průkazům s čipem.

Tématem konference budou dopady na tvůrce informačních systémů i jejich uživatele, to zn. důsledky nařízení eIDAS týkající se vedení účetnictví v elektronické podobě, schvalování elektronických faktur a jejich úschovy, komunikace s veřejnou správou, dopady na systémy spisové služby a elektronická podání.

Centrem zájmu budou též legislativní otázky související s implementací elektronické identity a harmonogram zavádění el. identit v ČR. Budou probrány jednotlivé úrovně záruky pro elektronickou identitu i představeny jednotlivé služby vytvářející důvěru a jejich využití v praxi.

Samostatná přednáška bude věnována eOP, identifikaci a autentizaci. Od příštího roku bude každý občanský průkaz vybaven elektronickým čipem, který bude obsahovat identifikační certifikát, sloužící jako klíč k elektronickým službám státu.

Konference bude zakončena přehledem předpokládaného vývoje v oblasti e-dokumentů a výkonu veřejné správy v oblasti e-governmentu a elektronických agend do roku 2020 a panelovou diskusí.

Více informací o konferenci naleznete na eidas.konference.cz.