Společnost SEFIRA se zúčastní Konference e-infrastruktury CESNET, která se uskuteční 29. – 30. ledna 2019 v Praze.

Konference má za cíl představit komplexní přehled aktivit sdružení CESNET, které poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň podporuje vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.

Na konferenci vystoupí také zástupce společnosti SEFIRA s přednáškou na téma eIDAS – principy implementace infrastruktury digitální důvěry a případová studie ČVUT.

Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Projekt ČVUT – centrální řešení pro vzdálený elektronický podpis a vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí je praktickým příkladem implementace centrální infrastruktury digitální důvěry.

Více informací o konferenci naleznete na konference.cesnet.cz.