Konference Digitalizace pracovněprávní agendy

Zástupci společnosti SEFIRA vystoupili na konferenci „Digitalizace pracovněprávní agendy“ pořádané nakladatelstvím Verlag Dashöfer.

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci konference přednášející při hledání odpovědi na tuto otázku probrali nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Zdělili, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat. Součástí výkladu byla také případová studie praktické implementace systémů.

Přednášející:

Ing. Petr Dolejší
Petr Dolejší pracuje ve společnosti SEFIRA na pozici senior business konzultanta se zaměřením na aplikace digitální důvěry. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

Ing. Zdeněk Sýkora
Zdeněk je projektovým manažerem společnosti SEFIRA zaměřující se na projekty pro klíčové zákazníky v oblasti integrací, paperless řešení a digitální důvěry. Za svou desetiletou praxi realizoval řadu významných projektů jako je migrace aplikací společnosti ČEZ na novou infrastrukturu, centralizace dokumentů v rámci skupiny VIG nebo zavedení bezpapírové personalistiky ve společnosti Kooperativa. Vysokoškolský titul Zdeněk získal na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v oboru Softwarové inženýrství a následně na Univerzitě Hradec Králové v oboru Informační management.

Mgr. Daniel Vejsada
Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické aspekty uplatňování pracovního práva na pracovišti. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního práva jako je příprava smluvní dokumentace nebo řešení postupu při propouštění zaměstnanců zaměřuje zejména na zastupování v soudních a správních řízeních, otázky exekucí a insolvencí zaměstnanců a také na problematiku služebních poměrů.

Více informací o semináři naleznete www.kursy.cz