Společnost SEFIRA, se stala partnerem konference IDC Digital Office 2016, která se uskuteční dne 15. června 2016 v prostorách Centra současného umění DOX v Praze.

Hlavním cílem konference Digital Office je ukázat odpovědným vedoucím pracovníkům cestu od papírové k digitální podobě celého životního cyklu dokumentů, provést je celým procesem, vysvětlit možné překážky a dopady nařízení eIDAS a souvisejících právních předpisů na jejich podnik. Pro inspiraci budou představeny úspěšné transformační projekty.

Společnost SEFIRA v rámci konference představí koncept věnovaný Digitální důvěře.

Více informací o konferenci naleznete na idcdigitaloffice.com.