Společnost SEFIRA se stala partnerem konference BIOMETRIE 2018, která se uskuteční 17. – 19. října 2018 v Praze.

Třídenní mezinárodní odborná konference BIOMETRIE 2018 je zaměřena na moderní trendy a technologie v oblasti biometrie, elektronické identifikace a kryptografie. Konference je organizována jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM (dále jen „FFF“), umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených sil se zástupci privátního sektoru a akademické sféry.

Cílem konference je nejen výměna zkušeností a informací o aktuálních trendech v problematice biometrie a kryptografie, ale i široká veřejná diskuse nad budoucími výzvami a iniciativami v této oblasti, zejména s ohledem na elektronickou identitu osob a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy (e-government).

Na konferenci vystoupí také zástupce společnosti SEFIRA s přednáškou na téma Elektronický podpis a biometrie.

Dynamické biometrické podpisy nejsou na českém trhu žádnou novinkou a v praxi jsou používány stále větším množstvím firem. Jeho podstata spočívá v tom, že při vlastnoručním podepisování se snímá nejen grafická podoba podpisu, ale také způsob jeho vytváření. Sleduje se zejména tlak a rychlost jeho provedení, tedy údaje charakteristické pro danou osobu. Díky tomu je daleko jednodušší ověřit pravost podpisu. Výsledná datová struktura elektronického podpisu je pak bezpečným a šifrovaným způsobem spojena s elektronickým dokumentem.

Biometrický podpis sám o sobě však nezajišťuje integritu podepsaného dokumentu a nezachycuje ani okamžik jeho vzniku. Pro vytvoření důvěryhodného elektronického dokumentu je proto ideální tuto technologii kombinovat s prvky digitální důvěry založené na PKI jako je elektronická pečeť a časové razítko.

Více informací o konferenci naleznete na www.future-forces-forum.org.