Informační technologie jsou všude kolem nás. Jejich denní využívání nás vede k zamyšlení, zda si můžeme být jisti naší bezpečností. Zcizení identity, ztráta důležitých dat či neoprávněné zveřejnění interních informací jsou častými projevy nedostatečné úrovně ochrany proti kybernetickým útokům.

BEZPEČNOST JE NIKDY NEKONČÍCÍ PROCES

Bezpečnost informačních technologií je dynamická oblast vyžadující neustálou pozornost. Každý den jsou odhalovány nové zranitelnosti a identifikována nová rizika, která vyvolávají potřebu nových opatření nebo revizi těch stávajících. Jedná se o neustálý proces eliminující míru rizik v kontextu nových zranitelností.

Kybernetická bezpečnost je průřezovou disciplínou, která zasahuje do všech částí informačních technologií.

Společnost SEFIRA Vám v této oblasti může nabídnout vypracování či revizi základních bezpečnostních dokumentů a podporu při implementaci bezpečnostních standardů a metodik do prostředí Vaší organizace, ale i dodávku a implementaci řešení v oblastech identifikace, autentizace a autorizace.

NAŠE KOMPETENCE

eIDENTITA

Elektronická identita dává základ pro důvěryhodnou identifikaci a autentizaci vzdáleným přístupem. Využijte její potenciál.

PKI

Certifikát jako nástroj „ověření identity“ nás ve světě IT provází na každém kroku. Překonejte fenomén jména a hesla.

Identity Management

IDM Vám umožní efektivně spravovat uživatelské účty, zvýší bezpečnost, ale zjednoduší i další činnosti ve Vaší IT infrastruktuře.

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE