Společnost SEFIRA vystoupí na konferenci ISSS, která se uskuteční ve dnech 1. – 2. dubna 2019 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, s přednáškou na téma eIDAS a vzdálený elektronický podpis.

22. ročník oblíbeného setkání zástupců veřejné správy, dodavatelů technologií a všech ostatních, kteří se zajímají o digitalizaci života či moderní formy komunikace státu s občany, se rychle blíží. Do dvoudenního programu konference se promítne celé široké spektrum aktuálních témat současné digitalizace veřejné správy, a to jak stávající projekty e-governmentu a koncepce Digitálního Česka, tak již několikrát probíraná elektronická identita občana, problematika chytrých měst a regionů nebo úskalí v oblasti veřejného financování. Hovořit se bude také o návrhu zákona o právu na digitální služby, který čeká bouřlivé projednávání v Poslanecké sněmovně, o pokroku v elektronizaci zdravotnictví nebo očekávané digitalizaci stavebního řízení.

SEFIRA v rámci konference představí centrální řešení kvalifikovaného elektronického podpisu.

Toto řešení je postavené na certifikované softwarové technologii, která s využitím HSM modulu jako kvalifikovaného prostředku zajišťuje všechny požadované funkce pro vzdálený elektronický podpis, odkudkoli, na jakémkoliv zařízení (mobil, tablet, PC) a bez čipových karet a tokenů. Přesun kryptografických operací do vyhrazených oblastí firemní infrastruktury dává navíc prostor pro zavedení vysokých bezpečnostních standardů a jednotných pravidel využívání elektronického podpisu.

Více informací o konferenci naleznete na www.isss.cz.