Odborný online seminář

Elektronický podpis v praxi

2. června 2020 | 9.30-11.30

Evropské nařízení EIDAS nám dává možnost a právní rámec, jak se z papírového světa dokumentů posunout do světa digitálního. A právě elektronický podpis je jednou z důležitých součástí zajištění úspěšného přechodu. Jaké jsou principy fungování elektronického podpisu a jak jej optimálně začlenit do infrastruktury organizace?

V rámci semináře se dozvíte, co je to digitální důvěra a proč je možné věřit podpisům i v čistě digitální podobě. Podíváme se na to, jaké jsou předpoklady takové důvěry a o co se digitální podpis technicky i legislativně opírá. Představíme vám různé podpisové metody, jejich výhody a nevýhody a důsledky, které jejich využívání přináší. Na typickém prostředí interního informačního systému vám ukážeme, jak v praxi vypadá proces vzdáleného podepisování a jak jej úspěšně začlenit do stávajících procesů.

Hlavní témata

Digitální důvěra a co si pod ní představit

Elektronický podpis a jeho varianty

Elektronický podpis jako služba a její princip

Představení řešení vzdáleného podpisu v organizaci

Registrace