Společnost SEFIRA vystoupí na konferenci IT mezi paragrafy, která se uskuteční 8. června 2017 v Bratislavě, s přednáškou na téma eIDAS, kam jsme došli, resp. kudy vede cesta.

Konference se zaměří na implementaci nařízení eIDAS týkající se budování jednotné digitální Evropy, nařízení GDPR o ochraně osobních údajů, směrnice NIS a zákona o kybernetické bezpečnosti. O témata se podělí přední odborníci ze státních institucí, právníci z renomovaných advokátních kanceláří a odborníci s komerčních firem.

Tématem přednášky společnosti SEFIRA, bude Evropské nařízení týkající se elektronické identity a služeb vytvářejících důvěru, které položilo základ pro vytvoření jednotného digitálního trhu s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci osob a standardizaci procesů vytváření, validace a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Celá Evropa dostala jasná pravidla k efektivní elektronizaci státní správy. Jak se s touto výzvou vypořádala Česká resp. Slovenská republika? Na jaká úskalí jsme při implementaci nařízení eIDAS narazili? Kudy vede cesta k implementaci nařízení ve veřejných organizacích?

Více informací o konferenci naleznete na itmedziparagrafmi.exponet.sk.