Společnost SEFIRA vystoupí na jubilejním 20. ročníku konference ISSS, která se uskuteční ve dnech 3. – 4. dubna 2017 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, s přednáškou na téma eIDAS, kam jsme došli, resp. kudy vede cesta.

Evropské nařízení týkající se elektronické identity a služeb vytvářejících důvěru položilo základ pro vytvoření jednotného digitálního trhu s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci osob a standardizaci procesů vytváření, validace a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Celá Evropa tak dostala jasná pravidla k efektivní elektronizaci státní správy. Jak se s touto výzvou vypořádala Česká republika? Na jaká úskalí jsme při implementaci nařízení eIDAS narazili? Kudy vede cesta k implementaci nařízení ve veřejných organizacích?

Více informací o konferenci naleznete na www.isss.cz.