Společnost SEFIRA vystoupí na 19. ročníku konference ISSS, která se uskuteční ve dnech 4. – 5. dubna 2016 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, s přednáškou na téma eIDAS a digitální důvěra.

Technické prostředky pro vytváření digitální důvěry založené na infrastruktuře veřejných klíčů (PKI) máme k dispozici již řadu let a běžně s nimi pracujeme. Elektronické dokumenty opatřené elektronickými podpisy a časovými razítky vznikaly a vznikají. eIDAS přináší do této oblasti legislativní řád, pravidla, normy a standardy. Díky eIDAS dnes víme, jak digitální dokumenty vytvářet, ověřovat a dlouhodobě uchovávat tak, aby byla zajištěna jejich legislativní platnost v rámci celé Evropské unie. Víme, čemu můžeme důvěřovat.

Přednáška se zaměřuje na klíčové principy vytváření digitální důvěry a praktická doporučení, jak zajistit soulad informačních systémů s nařízením eIDAS.

Být „eIDAS ready“ v oblasti elektronických dokumentů neznamená změnit a upravit všechny informační systémy. Efektivní cestou je doplnit centrální služby nabízející digitální důvěru napříč celou organizací, doplnit IS o infrastrukturu pro vznik, ověření a dlouhodobé důvěryhodné uložení elektronických dokumentů.