Odborný online seminář

eHR aneb digitalizace personálních procesů

4. června 2020 | 9.30-11.30

Legislativní prostředí vytvořené nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru otevírá novou éru v digitalizaci veřejného i privátního sektoru. Je ale v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k bezpapírové kanceláři? Je možné vyřešit digitálně ostatní pracovněprávní situace? Lze se zaměstnanci komunikovat výhradně digitálně?

V rámci semináře projdeme obecnou právní úpravu vzniku elektronických dokumentů, ale i specifika pracovněprávních předpisů. Probereme možnosti vyhotovení pracovněprávních dokumentů v elektronické podobě, a to zejména u dokumentů s povinnou písemnou formou. Seznámíme vás s rolí digitální důvěry v digitalizaci dokumentů a vysvětlíme si, jaké druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí existují a projdeme možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů. Nasdílíme praktické zkušenosti od našich zákazníků a upozorníme na možná úskalí a rizika. Představíme technické řešení digitalizace personálních procesů a poskytneme vám praktický návod k digitální transformaci HR.

Seminář je určen pro HR manažery, personalisty, vedoucí zaměstnance, interní právníky a jiné osoby, které se zabývají vedením lidských zdrojů.

Digitalizujte své personální procesy a zbavte se papírových dokumentů v komunikaci se svými zaměstnanci

Hlavní témata

  • Legislativa a specifika pracovněprávních předpisů v digitalizaci HR procesů
  • Digitální důvěra a její role při vytváření elektronických dokumentů
  • Elektronický podpis, elektronická pečeť a jejich využití v rámci pracovněprávních vztahů
  • Technické řešení pro sdílení a distribuci elektronických dokumentů
  • Praktické ukázky

Registrace