Společnost SEFIRA se stala zlatým partnerem konference pořádané magazínem Egovernment, která každoročně hodnotí stav elektronizace veřejné správy v ČR. Letošní ročník s mottem VIZE 20:20 se uskuteční 6. – 7. září 2016 v Mikulově.

Konference pojednává o e-Governmentu, a proto je toto slovo v názvu opravdu stěžejní.  Číselné označení 20:10 odkazuje na rok 2010, kdy se konference v Mikulově uskutečnila poprvé. Zároveň je ale rozděleno na 20 a 10. V době prvního ročníku tomu bylo 20 let, co se veřejná správa v ČR začala ubírat směrem k elektronizaci. Zároveň si autoři, možná unáhleně mysleli, že do skutečně uceleného a plně funkčního elektronické stavu zbývá již pouhých deset let.

Zástupci společnosti SEFIRA vystoupí v rámci závěrečného semináře, jehož  tématem bude nařízení eIDAS.