Společnost SEFIRA se stala partnerem konference Document Management, která se uskuteční 16. května 2018 v prostorách Konferenčního centra City v Praze.

Pátý ročník konference se bude věnovat DMS/ECM systémům, CLM systémům pro správu smluv, vytěžování dokumentů, elektronizovanému cyklu účetních a daňových dokladů. Zaměří se také na vliv evropské a české legislativy na e-dokumenty, zejména eIDAS, GDPR a zákon o archivnictví a spisové službě.

Na konferenci vystoupí také zástupce společnosti SEFIRA s přednáškou na téma Vzdálený elektronický podpis.

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí, a dává tak prostor pro 100% digitalizaci všech obchodních procesů. Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci této problematiky představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Pro vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů ze strany uživatelů se jedná především o řešení pro vytváření elektronického podpisu na dálku. Tento mechanismus ve spojení s el. identifikací a více-faktorovou autorizací umožňuje zpřístupnit služby el. podpisu komukoliv zároveň s minimálními požadavky na straně uživatele.

Více informací o konferenci naleznete na www.dmcon.cz.