Společnost SEFIRA se stala partnerem konference Document Management, která se uskuteční 16. května 2017 v prostorách Konferenčního centra City v Praze.

Již čtvrtý ročník konference se zaměří zvláště na téma nároků kladených na elektronický dokument z pohledu ČR i EU, moderními trendy v oblasti systémů pro správu dokumentů a očekávaným vývojem legislativy. Přednášející se budou věnovat základním principům práce s e-dokumenty, úkonům spojeným s úplným elektronickým podáním a s očekávanou elektronickou identitou s ohledem na právní předpisy a důsledky s tím spojené.

Společnost SEFIRA účastníky konference v rámci případové studie seznámí, jak se s konkrétními požadavky na práci s elektronickými dokumenty vypořádalo Generální finanční ředitelství a co znamená být „eIDAS ready“.

Více informací o konferenci naleznete na www.dmcon.cz.