Odborný online seminář

Digitální důvěra, pilíř digitalizace a digitální transformace

28. května 2020 | 9.30-11.30

Digitální transformace, digitalizacedigitální důvěra jsou termíny, které se dnes velice živě a často používají. Co se pod nimi vlastně skrývá? Čím jsou legislativně a technicky vymezeny? Jaké jsou mezi nimi souvislosti?

Právě na tyto otázky, a nejen na ně, se v rámci semináře zaměříme. Do širokého kontextu zasadíme termín digitální důvěra a vysvětlíme si její význam. Zabrousíme do legislativy a technických standardů a norem, které principy digitální důvěry definují. Nastíníme, jaký vztah má k digitální transformaci a jak ji využít při digitalizaci procesů v organizaci.

Seminář je určen pro zaměstnance na pozicích Chief Information Officer, Chief Digital Officer, IT manager a dalších, kterým poskytne konkrétní a praktický návod, jak vyřešit otázku digitální transformace společnosti v oblasti práce s dokumenty.

Hlavní témata

Digitální důvěra a digitální transformace

Legislativa, standardy, normy

Služby vytvářející důvěru a kvalifikovaní poskytovatelé

Digitalizace procesů

Registrace