8. ročník konference

DIGITAL TRUST & PAPERLESS

Průvodce světem digitální důvěry

říjen 2021 | Vila Grébovka | Praha

8. ročník konference

DIGITAL TRUST & PAPERLESS

Průvodce světem digitální důvěry

říjen 2021 | Vila Grébovka | Praha

eIDAS – evropské nařízení otevřelo nové cesty právního jednání v digitálním prostředí a umožnilo plnou digitalizaci business procesů. Provedeme vás moderním světem digitální důvěry, legislativy, špičkových technologií, praktických zkušeností a doporučení. Moderní legislativní a technické koncepce naplňující pojem „digitální důvěra“ budou představeny jako pilíře digitální transformace ve veřejném i komerčním sektoru.

Hlavní témata

 • Digitální důvěra – driver digitalizace
 • Vize, standardy, normy, špičkové technologie
 • Vzdálené podepisování, eIdentita, OnBoarding
 • Digitalizace HR – principy a případová studie
 • Legislativa – eIDAS, ZSVD, ZPDS, Bank ID, NOZ

Výběr z programu

 • 5 nejhezčích paragrafů o digitální důvěře v české legislativě
 • Projekt SONIA
 • Cesta k digitálnímu HR
 • Praktická příručka digitální důvěry

Pro koho je konference určena

 • Vedoucí informatiky
 • CIO
 • CISO
 • ICT architekti
 • IT specialisté
 • HR manažeři
 • Management

Snídaně

Keynotes

Digitalizace a digitální důvěra

Petr Dolejší | SEFIRA

TOP 5 paragrafů o digitální důvěře v českém právu

František Korbel | HAVEL & PARTNERS

Důvěra ve světě digitální důvěry

Čemu věřit v digitálním světě

Petr Chlumský, Michal Hanzal | SEFIRA

Vzdálené podepisování pohledem vendora a člena Cloud Signature Consorcium

Rocío Martínez Vidaurrázaga | Entrust Datacard Europe

Bankovní identita / Projekt SONIA

Zdeněk Zajíček | ICT Unie

Digitální důvěra a PKI

Ena Hurmola | nCipher Security

Coffee Break

Digitalizace personalistiky

Cesta k digitálnímu HR

Petr Dolejší | SEFIRA

Právní pohled na digitalizaci procesů v personalistice

Daniel Vejsada | PRK Partners

Kooperativa – Zkušenosti s eHR / rok poté

Iveta Ullrichová, Gabriela Štrougalová | Kooperativa pojišťovna

Coffee Break

Průvodce světem digitální důvěry

Praktická příručka digitální důvěry

Petr Dolejší | SEFIRA

Překážky a cesty v digitalizaci organizace pohledem právníka

Dalibor Kovář | HAVEL & PARTNERS

Tombola

Oběd

Networking

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Dolejší

Senior Business Consultant, SEFIRA

Pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Michal Hanzal

Business Consultant, SEFIRA

Michal Hanzal působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku důvěryhodného vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Dříve pracoval ve společnosti Accenture Services na pozici Functional Architect. Michal Hanzal je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Systémové inženýrství a informatika.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Ena Hurmola

Senior Solutions Consultant, nCipher Security

Ena Hurmola pracuje ve společnosti nCipher Security na pozici Senior Solutions Consultant. Jejím úkolem je pomáhat zákazníkům / partnerům ve veřejném / soukromém sektoru při plánování podnikové a udržitelné bezpečnostní infrastruktury, která bude odpovídat jejich potřebám a zároveň minimalizovat technická rizika a čas jejich uvedení na trh. V současné době se stará o zákazníky především v severských zemích, Pobaltí, Rusku, SNS, Beneluxu.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Chlumský

IT Security Consultant, SEFIRA

Petr Chlumský působí ve společnosti SEFIRA jako IT Security Consultant. Primárně se zabývá analýzou, návrhem a implementací PKI řešení a související IT infrastruktury. Vystudoval doktorský studijní program Telekomunikační technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

František Korbel

Partner, HAVEL & PARTNERS

František Korbel se specializuje na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. Nejprve působil jako advokát, zakladatel a společník úspěšné advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři. Činný byl rovněž v komunální sféře; začínal jako právník na majetkoprávním odboru Městského úřadu v Táboře, poté působil ve třech funkčních obdobích jako člen zastupitelstva města a ve dvou obdobích jako člen rady města. Od roku 2006 byl zaměstnán ve veřejné správě, nejdříve jako místopředseda Legislativní rady vlády, v letech 2007–2013 též jako náměstek ministrů. V letech 2009–2010 byl náměstkem ministra životního prostředí. Od roku 2009 působil jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2011 působí ve stejné roli na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede specializovaný seminář právo na informace a kurz legislativy. Též je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců. Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku u nakladatelství Leges či převodových tabulek mezi starým a novým soukromým právem. Řídí vzdělávací AKADEMII HAVEL & PARTNERS.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Dalibor Kovář

Vedoucí advokát, HAVEL & PARTNERS

Dalibor Kovář se specializuje na právo duševního vlastnictví, informační technologie, e-commerce, inovace a start-upové projekty, právní aspekty elektronického právního jednání a oblast smluvního práva. V rámci práva duševního vlastnictví a informačních technologií se věnuje zejména obchodněprávním aspektům licenčních a implementačních smluv, právní problematice doménových jmen, ochraně autorských děl a právní regulaci inovativních technologií obecně i specificky ve finanční sféře (FinTech). V oblasti digitalizace/elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního jednání (paperless) do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací, využívání elektronické identity a související aspekty ochrany osobních údajů. V rámci problematiky e-commerce se věnuje komplexnímu nastavování právních procesů. Ze smluvního práva se věnuje zejména přípravě specifických a komplexních obchodních smluv, včetně smluv s mezinárodními aspekty, a dále školení základů i vybraných specifik smluvního práva. Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval tři roky ve významné české advokátní kanceláři a rok v pobočce mezinárodní advokátní kanceláře, kde se zabýval převážně obchodním právem a právními vztahy k nemovitým věcem. V roce 2008 studoval na Université de Lorraine ve francouzském Nancy.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Gabriela Štrougalová

Head of Department of Employee Affairs, Kooperativa pojišťovna

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Iveta Ullrichová

Projektový manažer, Kooperativa pojišťovna

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Daniel Vejsada

Advokát, PRK Partners

Daniel je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech pracovního práva a rozsáhlé publikační činnosti v odborných časopisech. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti a také na využití digitálních nástrojů v oblasti pracovního práva. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě široké škály pracovněprávních dokumentů. Daniel získal v roce 2012 magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Daniel je dále členem EELA (European Employment Lawyers Association) a členem Kolegia expertů AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání). K PRK Partners se připojil v roce 2012.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Rocío Martínez Vidaurrázaga

Sales Executive Enterprise, Entrust Datacard Europe

Rocío má bakalářský titul v oboru Počítačové inženýrství, magisterský titul v oboru softwarového inženýrství a certifikace CISA. Více než 10 let pracuje v oblasti bezpečnosti informací, zejména v řešeních Identity: Public Key Infrastructure (PKI), Identity Management, elektronické podepisování a autentizace. Jako technický expert se Rocío podílí na několika nasazeních infrastruktur eID infrastruktury Citizen / National eID a Trust Service Provider (TSP) pro Španělské ministerstvo obrany, Uruguay National eID, poskytovatele služeb důvěryhodných služeb Izenpe ve Španělsku nebo certifikační centrum SK v Estonsku. V současné době spolupracuje s vedoucími systémovými integrátory v projektech veřejné správy, TSP a velkých korporací eID v různých zemích EMEA a LATAM.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Zdeněk Zajíček

Prezident ICT UNIE

Zdeněk Zajíček absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996 až 1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem Magistrátu Hlavního města Prahy V letech 2006 až 2009 působil jako náměstek ministra vnitra odpovědný za veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Je mimo jiné autorem projektu Czech POINT. Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí opět s působností v oblasti ICT. Zdeněk Zajíček se podílel na vzniku Rady pro informační společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Nyní působí jako samostatný advokát a od roku 2016 je prezidentem ICT UNIE. Je duchovním otcem Právního elektronického systému (PES).

Záštita

Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. Chceme být partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a veřejné správy pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor.

Partneři

nCipher Security poskytuje významným světovým organizacím důvěru, integritu a kontrolu nad jejich obchodními informacemi a aplikacemi. Nabízí kryptografická řešení, která slouží k zabezpečení firemních technologií (cloud, IoT, blockchain, digitální platby) a pomáhají organizacím ochránit jejich citlivá data.

Společnost Entrust Datacard nabízí technologie důvěryhodné identity a zabezpečených transakcí, díky nimž jsou služby v online světě spolehlivé a bezpečné. Řešení se pohybují od finančních karet, přes cestovní pasy a průkazy totožnosti až po digitální oblast autentizace, certifikáty a zabezpečené komunikace.

sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-partner-safelayer

Safelayer je předním poskytovatelem bezpečnostního softwaru pro infrastrukturu veřejných klíčů (PKI), multifaktorovou autentizaci, elektronický podpis, šifrování dat a ochranu elektronických transakcí. Technologie Safelayer se používá v projektech elektronické identity zahrnující uživatele, softwarové systémy, hardwarová zařízení a důvěryhodné služby v oblasti internetu a mobilních komunikací.

Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Za tu dobu se vyvinula v úspěšnou, sebevědomou a finančně stabilní firmu s obratem přes 2 miliardy korun. Takového úspěchu dosahuje firma s pomocí 70 zaměstnanců divizí Dell EMC, Lenovo, HP, IBM, Infrastruktura a bezpečnost, Software, Služby a cloud a Storage. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb, široké produktové portfolio i technologické znalosti řadí DNS na špičku v oboru. Společnost je součástí skupiny eD’ System Group. Společnost DNS se také pravidelně umísťuje na předních místech v soutěži “Český IT VAD distributor“ pořádané časopisem Reseller Magazine a ChannelWorld.

Mediální partneři

SEFIRA-Digital-Trust-&-Paperless-2017-partner-cio

Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

V roce 1870 nechal podnikatel Moritz Gröbe vystavět své letní sídlo a v jeho okolí vybudovat anglický park. Dvoupatrovou vilu ve stylu italské renesance projektoval Antonín Barvitius, vlastní stavbu prováděl stavitel František Havel v letech 1871 – 88. Interiéry navrhoval Josef Schulz. Na fasádě pod střechou budovu zdobí pás fresek s motivy dětí od malíře Kuglera. Plastická výzdoba interiérů je od sochaře Detema. Vila má v přízemí obrovskou terasu spojenou dvouramenným schodištěm s vinicí sv. Kláry. Z přízemní terasy je nádherný rozhled na jižní část města.

Digital Trust & Paperless Conference 2019

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci vaší společnosti. Seznámíme vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Ukážeme Vám jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

 • sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-img

Digital Trust & Paperless Conference 2018

Digitalizaci vidíme všude kolem nás – rozvoj eGovernmentu, zavádění nových obchodních modelů, produktů a služeb, vzrůstající využívání cloudových služeb a sociálních sítí. Důležitým předpokladem digitální transformace je přechod organizace na 100% bezpapírové procesy.

Digital Trust & Paperless Conference 2017

Jednotný digitální trh je v současné době jednou z nejpodnětnějších oblastí, která otevírá nové možnosti pro ekonomický růst. Základním předpokladem pro úspěšnou transformaci společnosti je úplná elektronizace státní správy a přechod komerčních firem k [...]