8. ročník konference

DIGITAL TRUST & PAPERLESS

1. dubna 2020 | Gröbova vila | Praha

Hlavním tématem konference bude e-Identita a digitální důvěra v návaznosti na nařízení eIDAS, které zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci firmy.

Hlavní témata

 • e-Identita a digitální důvěra
 • vzdálený elektronický podpis
 • kvalifikovaná elektronická pečeť
 • validace a dlouhodobé uchovávání

Pro koho je konference určena

 • IT managers
 • CIO
 • CISO
 • ICT architects
 • IT specialists
 • Management

Rezervujte si svůj čas již nyní!

Digital Trust & Paperless Conference 2019

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci vaší společnosti. Seznámíme vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Ukážeme Vám jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

 • sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-img

Digital Trust & Paperless Conference 2018

Digitalizaci vidíme všude kolem nás – rozvoj eGovernmentu, zavádění nových obchodních modelů, produktů a služeb, vzrůstající využívání cloudových služeb a sociálních sítí. Důležitým předpokladem digitální transformace je přechod organizace na 100% bezpapírové procesy.

Digital Trust & Paperless Conference 2017

Jednotný digitální trh je v současné době jednou z nejpodnětnějších oblastí, která otevírá nové možnosti pro ekonomický růst. Základním předpokladem pro úspěšnou transformaci společnosti je úplná elektronizace státní správy a přechod [...]

Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

V roce 1870 nechal podnikatel Moritz Gröbe vystavět své letní sídlo a v jeho okolí vybudovat anglický park. Dvoupatrovou vilu ve stylu italské renesance projektoval Antonín Barvitius, vlastní stavbu prováděl stavitel František Havel v letech 1871 – 88. Interiéry navrhoval Josef Schulz. Na fasádě pod střechou budovu zdobí pás fresek s motivy dětí od malíře Kuglera. Plastická výzdoba interiérů je od sochaře Detema. Vila má v přízemí obrovskou terasu spojenou dvouramenným schodištěm s vinicí sv. Kláry. Z přízemní terasy je nádherný rozhled na jižní část města.