7. ročník konference DIGITAL TRUST & PAPERLESS

Vzdálený elektronický podpis & kvalifikovaná pečeť

22. května 2019 | 9:30-15:30 | Villa Pélle | Praha

Podepisujte / pečeťte moderně a jednoduše

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci vaší společnosti.

Cíl konference

Seznámíme vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Představíme řešení, které ve spojení s elektronickou identifikací a více faktorovou autorizací umožňuje zpřístupnit služby elektronického podpisu pro informační systémy, z jakéhokoli zařízení (mobil, tablet, PC) a bez čipových karet a tokenů až po kvalifikovanou úroveň. Ukážeme Vám, jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

Hlavní témata

  • Novinky ze světa eIDAS a budoucnost ETSI norem
  • Právní hranice elektronického podpisu / pečeti
  • Principy a řešení vzdáleného elektronického podpisu a kvalifikované el. pečeti
  • Kvalifikované prostředky pro vytváření důvěryhodných dokumentů
  • Případové studie nasazení

Díky službám vytvářejícím důvěru založených na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku je již dnes možné vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zajištění stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti jakou mají dokumenty listinné.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Amelia Andersdotter

švédská politička a bývalá poslankyně Evropského parlamentu

Amelia Andersdotterová se jako poslankyně Evropského parlamentu zabývala přípravou evropského nařízení eIDAS a dalšími zákony týkajícími se informační společnosti. V současné době se věnuje práci na praktických důsledcích zákonů na ochranu osobních údajů, bezpečnosti informací pro spotřebitele ve Švédsku a digitálních práv v Evropě prostřednictvím organizace Dataskydd.net, kterou spoluzaložila.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Dolejší

Senior Business Consultant, SEFIRA

Pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Michal Hanzal

Business Consultant, SEFIRA

Michal Hanzal působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku důvěryhodného vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Dříve pracoval ve společnosti Accenture Services na pozici Functional Architect. Michal Hanzal je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Systémové inženýrství a informatika.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Ena Hurmola

Senior Solutions Consultant, nCipher Security

Ena Hurmola pracuje ve společnosti nCipher Security na pozici Senior Solutions Consultant. Jejím úkolem je pomáhat zákazníkům / partnerům ve veřejném / soukromém sektoru při plánování podnikové a udržitelné bezpečnostní infrastruktury, která bude odpovídat jejich potřebám a zároveň minimalizovat technická rizika a čas jejich uvedení na trh. V současné době se stará o zákazníky především v severských zemích, Pobaltí, Rusku, SNS, Beneluxu.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Chlumský

IT Security Consultant, SEFIRA

Petr Chlumský působí ve společnosti SEFIRA jako IT Security Consultant. Primárně se zabývá analýzou, návrhem a implementací PKI řešení a související IT infrastruktury. Vystudoval doktorský studijní program Telekomunikační technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Jakub Jeřábek

advokát, MT Legal

Působí téměř 10 let v advokacii. Od roku 2015 je trvale spolupracujícím advokátem s MT Legal. Specializuje se na oblast smluvních závazkových vztahů, korporátního práva, IT práva a ochrany osobních údajů. Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck. V rámci své specializace přednáší na seminářích a konferencích a publikuje v odborném tisku.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Tomáš Machurek

společník, advokát, MT Legal

Již přes 24 let se specializuje na oblast zadávání veřejných zakázek a realizaci koncesních projektů a koncesních smluv, oblast práva ICT a strukturálních fondů. Je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek, člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi. Tomáš Machurek je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře. V rámci své specializace hojně vystupuje na odborných konferencích, přednáší a publikuje v odborném tisku.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Rocío Martínez

Regional Sales Director, Safelayer Secure Communications

Rocío Martínez has Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Master’s Degree in Software Engineering and CISA certification. For more than 10 years she has been working in Information Security area, especially in Identity solutions: Public Key Infrastructure (PKI), Identity Management, Electronic Signature and Authentication. As a Technical Expert, Rocío has been involved in several Citizen/National eID and Trust Service Provider (TSP) eID infrastructures deployments, such as Spanish Ministry of Defense, Uruguay National eID, Izenpe Trust Service Provider in Spain or SK Certification Center in Estonia. Currently, from its position of business development at Safelayer, she is working with leading systems integrators in Government, TSP and Large Corporations eID infrastructure projects along different EMEA and LATAM countries.

Záštita

Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. Chceme být partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a veřejné správy pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor.

Partneři

nCipher Security poskytuje významným světovým organizacím důvěru, integritu a kontrolu nad jejich obchodními informacemi a aplikacemi. Nabízí kryptografická řešení, která slouží k zabezpečení firemních technologií (cloud, IoT, blockchain, digitální platby) a pomáhají organizacím ochránit jejich citlivá data.

sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-partner-safelayer

Safelayer je předním poskytovatelem bezpečnostního softwaru pro infrastrukturu veřejných klíčů (PKI), multifaktorovou autentizaci, elektronický podpis, šifrování dat a ochranu elektronických transakcí. Technologie Safelayer se používá v projektech elektronické identity zahrnující uživatele, softwarové systémy, hardwarová zařízení a důvěryhodné služby v oblasti internetu a mobilních komunikací.

Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Za tu dobu se vyvinula v úspěšnou, sebevědomou a finančně stabilní firmu s obratem přes 2 miliardy korun. Takového úspěchu dosahuje firma s pomocí 70 zaměstnanců divizí Dell EMC, Lenovo, HP, IBM, Infrastruktura a bezpečnost, Software, Služby a cloud a Storage. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb, široké produktové portfolio i technologické znalosti řadí DNS na špičku v oboru. Společnost je součástí skupiny eD’ System Group. Společnost DNS se také pravidelně umísťuje na předních místech v soutěži “Český IT VAD distributor“ pořádané časopisem Reseller Magazine a ChannelWorld.

Certifikační autorita PostSignum vám nabízí kompletní portfolio služeb pro bezpečnou a komfortní online komunikaci. Služby PostSignum jsou dostupné na kterékoliv poště se službou Czech POINT. Jsme největší certifikační autorita v České republice. Certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného elektronického časového razítka. Kvalifikované služby jsou poskytovány v souladu s nařízením EU eIDAS.

Mediální partneři

SEFIRA-Digital-Trust-&-Paperless-2017-partner-cio

Villa Pellé, Pelléova 91/10, Praha 6

Novorenesanční vilu navrhl architekt Rudolf Koukola v roce 1889. Vyniká bohatou grafitovou výzdobou fasády a zbytky zachované štukové výzdoby v interiérech. Patří mezi nejznámější vily v rezidenční oblasti, která se rozkládá od křižovatky Špejchar až ke Královské oboře.

Své pojmenování získala podle nejslavnějšího obyvatele vily, francouzském generálu Maurice Pellému, který zde žil v letech 1919-20. Význam Pellého tkví v jeho zásadním vlivu na vytváření československé armády.

Vila později přešla do majetku obce a v letech 1978 až 2001 zde sídlila mateřská školka. Její provoz znamenal množství necitlivých úprav, které zasáhly do původních interiérů objektu. V roce 1994 začala obec z důvodu vysokých architektonických kvalit vily uvažovat o celkové revitalizaci a využití objektu ve prospěch společenského a kulturního využití.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo navrátit domu původní prostorový koncept jednotlivých salónů v přízemí a prvním nadzemním podlaží ve prospěch velkých výstavních prostor.

2019-04-18T11:01:32+00:00