7. ročník konference

DIGITAL TRUST & PAPERLESS

Vzdálený elektronický podpis & kvalifikovaná pečeť

22. května 2019 | 9:30-15:30 | Villa Pélle | Praha

Podepisujte / pečeťte moderně a jednoduše

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci vaší společnosti.

Cíl konference

Seznámíme vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Představíme řešení, které ve spojení s elektronickou identifikací a více faktorovou autorizací umožňuje zpřístupnit služby elektronického podpisu pro informační systémy, z jakéhokoli zařízení (mobil, tablet, PC) a bez čipových karet a tokenů až po kvalifikovanou úroveň. Ukážeme Vám, jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

Hlavní témata

  • Novinky ze světa eIDAS a budoucnost ETSI norem
  • Právní hranice elektronického podpisu / pečeti
  • Principy a řešení vzdáleného elektronického podpisu a kvalifikované el. pečeti
  • Kvalifikované prostředky pro vytváření důvěryhodných dokumentů
  • Případové studie nasazení

Díky službám vytvářejícím důvěru založených na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku je již dnes možné vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zajištění stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti jakou mají dokumenty listinné.

10:00

Zákon o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček, ICT Unie

Elektronický podpis a jeho užití

Petr Dolejší, SEFIRA

Představení řešení Remote Signing

Petr Chlumský, Michal Hanzal, SEFIRA

Právní hranice elektronického podpisu

Tomáš Machurek, Jakub Jeřábek, MT Legal

Případové studie implementace vzdáleného podpisu

Michal Hanzal, SEFIRA

11:45

Infrastruktura digitální důvěry

Petr Dolejší, SEFIRA

eIDAS and Electronic Signature Standards

Luigi Rizzo, InfoCert/ETSI

Remote signing in practice, experience from abroad

Rocío Martínez Vidaurrázaga, Safelayer Secure Communications

HSM as Qualified Signature and Seal Creation Device

Ena Hurmola, nCipher Security

13:15

Kvalifikovaná pečeť

Petr Chlumský, SEFIRA

Mobilní bankovnictví – zdroj motivace rozvoje eGovernmentu

Michal Cerina, Komerční banka

13:55 – Oběd

14:55 – Networking

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Michal Cerina

IT Architecture manager, Komerční banka

Pracuje od dubna 2017 v Komerční bance na pozici IT Architecture Manager se zaměřením na zajištění dlouhodobého rozvoje informačního prostředí KB a podporu business útvarů v dosažení jejich cílů. IT Architecture tým (nově Architecture Center of expertise) v KB zajišťuje kompetenci architektury napříč Tribes (útvary s odpovědností za konkrétní business oblast a skupinu produktů), viz transformace Komerční banky na agilní organizaci. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu Elektrotechnickou. V rámci své praxe působil 14 let ve Skupině ČEZ, kde pracoval na pozici IS Architect, následně vedl tým Architektury.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Dolejší

Senior Business Consultant, SEFIRA

Pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Michal Hanzal

Business Consultant, SEFIRA

Michal Hanzal působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku důvěryhodného vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Dříve pracoval ve společnosti Accenture Services na pozici Functional Architect. Michal Hanzal je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Systémové inženýrství a informatika.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Ena Hurmola

Senior Solutions Consultant, nCipher Security

Ena Hurmola pracuje ve společnosti nCipher Security na pozici Senior Solutions Consultant. Jejím úkolem je pomáhat zákazníkům / partnerům ve veřejném / soukromém sektoru při plánování podnikové a udržitelné bezpečnostní infrastruktury, která bude odpovídat jejich potřebám a zároveň minimalizovat technická rizika a čas jejich uvedení na trh. V současné době se stará o zákazníky především v severských zemích, Pobaltí, Rusku, SNS, Beneluxu.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Chlumský

IT Security Consultant, SEFIRA

Petr Chlumský působí ve společnosti SEFIRA jako IT Security Consultant. Primárně se zabývá analýzou, návrhem a implementací PKI řešení a související IT infrastruktury. Vystudoval doktorský studijní program Telekomunikační technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Jakub Jeřábek

advokát, MT Legal

Působí téměř 10 let v advokacii. Od roku 2015 je trvale spolupracujícím advokátem s MT Legal. Specializuje se na oblast smluvních závazkových vztahů, korporátního práva, IT práva a ochrany osobních údajů. Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck. V rámci své specializace přednáší na seminářích a konferencích a publikuje v odborném tisku.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Tomáš Machurek

společník, advokát, MT Legal

Již přes 24 let se specializuje na oblast zadávání veřejných zakázek a realizaci koncesních projektů a koncesních smluv, oblast práva ICT a strukturálních fondů. Je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek, člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi. Tomáš Machurek je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře. V rámci své specializace hojně vystupuje na odborných konferencích, přednáší a publikuje v odborném tisku.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Rocío Martínez

Regional Sales Director, Safelayer Secure Communications

Rocío má bakalářský titul v oboru Počítačové inženýrství, magisterský titul v oboru softwarového inženýrství a certifikace CISA. Více než 10 let pracuje v oblasti bezpečnosti informací, zejména v řešeních Identity: Public Key Infrastructure (PKI), Identity Management, elektronické podepisování a autentizace. Jako technický expert se Rocío podílí na několika nasazeních infrastruktur eID infrastruktury Citizen / National eID a Trust Service Provider (TSP) pro Španělské ministerstvo obrany, Uruguay National eID, poskytovatele služeb důvěryhodných služeb Izenpe ve Španělsku nebo certifikační centrum SK v Estonsku. V současné době spolupracuje s vedoucími systémovými integrátory v projektech veřejné správy, TSP a velkých korporací eID v různých zemích EMEA a LATAM.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Luigi Rizzo

Security Engineer, InfoCert

Luigi Rizzo vystudoval Elektronické inženýrství na univerzitě v Padově v Itálii, kde získal titul v roce 1988. Zaměřuje se na bezpečnost, kryptografii, PKI, digitální podpisy a bezpečné ověřování. Od roku 2007 pracuje v společnosti InfoCert, kde je zodpovědný za systémy PKI a TSA a za integraci dálkového digitálního podpisu a funkčního ověřování v projektech pro banky a veřejné instituce. Od roku 2011 spolupracuje s ETSI na činnostech souvisejících s tvorbou a ověřováním podpisů a poskytovateli důvěryhodných služeb podporujícími eSignatures, na testování shody a interoperability a důvěryhodnosti poskytovatelů služeb. V květnu 2012 dosáhl certifikace ISACA CISM. V současné době se věnuje inovačním iniciativám společnosti InfoCert.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Zdeněk Zajíček

Prezident ICT Unie

Zdeněk Zajíček absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996 až 1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem Magistrátu Hlavního města Prahy. V letech 2006 až 2009 působil jako náměstek ministra vnitra odpovědný za veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Je mimo jiné autorem projektu Czech POINT. Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí opět s působností v oblasti ICT. Zdeněk Zajíček se podílel na vzniku Rady pro informační společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Nyní působí jako samostatný advokát a je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře.

Záštita

Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. Chceme být partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a veřejné správy pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor.

Partneři

nCipher Security poskytuje významným světovým organizacím důvěru, integritu a kontrolu nad jejich obchodními informacemi a aplikacemi. Nabízí kryptografická řešení, která slouží k zabezpečení firemních technologií (cloud, IoT, blockchain, digitální platby) a pomáhají organizacím ochránit jejich citlivá data.

sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-partner-safelayer

Safelayer je předním poskytovatelem bezpečnostního softwaru pro infrastrukturu veřejných klíčů (PKI), multifaktorovou autentizaci, elektronický podpis, šifrování dat a ochranu elektronických transakcí. Technologie Safelayer se používá v projektech elektronické identity zahrnující uživatele, softwarové systémy, hardwarová zařízení a důvěryhodné služby v oblasti internetu a mobilních komunikací.

Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Za tu dobu se vyvinula v úspěšnou, sebevědomou a finančně stabilní firmu s obratem přes 2 miliardy korun. Takového úspěchu dosahuje firma s pomocí 70 zaměstnanců divizí Dell EMC, Lenovo, HP, IBM, Infrastruktura a bezpečnost, Software, Služby a cloud a Storage. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb, široké produktové portfolio i technologické znalosti řadí DNS na špičku v oboru. Společnost je součástí skupiny eD’ System Group. Společnost DNS se také pravidelně umísťuje na předních místech v soutěži “Český IT VAD distributor“ pořádané časopisem Reseller Magazine a ChannelWorld.

Certifikační autorita PostSignum vám nabízí kompletní portfolio služeb pro bezpečnou a komfortní online komunikaci. Služby PostSignum jsou dostupné na kterékoliv poště se službou Czech POINT. Jsme největší certifikační autorita v České republice. Certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného elektronického časového razítka. Kvalifikované služby jsou poskytovány v souladu s nařízením EU eIDAS.

Mediální partneři

SEFIRA-Digital-Trust-&-Paperless-2017-partner-cio

Villa Pellé, Pelléova 91/10, Praha 6

Novorenesanční vilu navrhl architekt Rudolf Koukola v roce 1889. Vyniká bohatou grafitovou výzdobou fasády a zbytky zachované štukové výzdoby v interiérech. Patří mezi nejznámější vily v rezidenční oblasti, která se rozkládá od křižovatky Špejchar až ke Královské oboře.

Své pojmenování získala podle nejslavnějšího obyvatele vily, francouzském generálu Maurice Pellému, který zde žil v letech 1919-20. Význam Pellého tkví v jeho zásadním vlivu na vytváření československé armády.

Vila později přešla do majetku obce a v letech 1978 až 2001 zde sídlila mateřská školka. Její provoz znamenal množství necitlivých úprav, které zasáhly do původních interiérů objektu. V roce 1994 začala obec z důvodu vysokých architektonických kvalit vily uvažovat o celkové revitalizaci a využití objektu ve prospěch společenského a kulturního využití.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo navrátit domu původní prostorový koncept jednotlivých salónů v přízemí a prvním nadzemním podlaží ve prospěch velkých výstavních prostor.