Jednotný digitální trh je v současné době jednou z nejpodnětnějších oblastí, která otevírá nové možnosti pro ekonomický růst. Základním předpokladem pro úspěšnou transformaci společnosti je úplná elektronizace státní správy a přechod komerčních firem k opravdovému paperless fungování. Prvním krokem na této cestě je bezesporu vyřešení jednotné elektronické identity a digitální důvěry elektronických dokumentů.

5. ročník konference Vás provede legislativním vývojem v oblasti digitální transformace, zaměří se na praktické zkušenosti z implementace služeb vytvářejících důvěru dle specifikace nařízení eIDAS a upozorní na potenciál, který tato oblast skrývá.

HLAVNÍ TÉMATA

eGovernment ● bezpapírová kancelář ● moderní paperless ● eIDAS ● zákon o službách vytvářejících důvěru ● digitální transformace ● digitalizace ● infrastruktura veřejných klíčů ● PKI ● vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů ● elektronický podpis ● elektronická pečeť ● časové razítko ● eIdentita ● správa elektronických identit ● elektronické transakce ● elektronické dokumenty ● ověřování elektronických podpisů ● dlouhodobá archivace

PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA

Vedoucí informatiky ● CIO ● CISO ● ICT architekti ● IT specialisté ● Management

9:30

KEYNOTE A LEGISLATIVA

Digitální transformace a eIdentita

eIDAS v praxi

eIDAS, kam jsme došli resp. kudy vede cesta

Kávová přestávka

11:10

PROCESNÍ POHLED

Služby vytvářející důvěru

Case study: Služby vytvářející důvěru v elektronické spisové službě GFŘ

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Oběd

13:30

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Budování eIDAS ready řešení

Case study: DMS a dlouhodobé úložiště

Case study: Nasazení HSM THALES jako kvalifikovaného prostředku dle eIDAS

Kávová přestávka

14:55

POHLED DO BUDOUCNA

Způsoby elektronického podepisování

Systémy národních eIdentit

Úplné elektronické podání

Slosování ankety

Registrace účastníků bude probíhat od 9:00. Předpokládaný konec konference je v 16:00.

Petr Dolejší

Senior Business Consultant | SEFIRA

Pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

Josef Donát

partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, ochrany osobních údajů, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení GDPR a eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce. Vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro rozsáhlý outsourcing datových center, implementaci cloudových aplikací v bankovním sektoru, vyjednával zásadní smlouvy pro významného mobilního virtuálního operátora v České republice anebo hned pro dvě ze tří nejvýznamnějších bank v České republice poskytoval právní podporu při určování prvků kritické informační infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Josef je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

Michal Hanzal

Business Consultant | SEFIRA

Působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku důvěryhodného vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Dříve pracoval ve společnosti Accenture Services na pozici Functional Architect. Michal Hanzal je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Systémové inženýrství a informatika.

Luboš Moravec

Senior Business Consultant | SEFIRA

Luboš Moravec ve společnosti SEFIRA se zaměřuje na problematiku důvěryhodného vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Vystudoval elektrotechnickou fakultu VA v Brně. V minulosti pracoval na různých projektových pozicích – analytik, designer, architekt a projektový manažér v rámci implementačních projektů nasazování a integraci ERMS, EDMS, ERP/CRM a GROUPWARE systémů do infrastruktur ICT u různých lokálních i nadnárodních společností. Luboš je certifikovaným lektorem IBM SW a v rámci své kariéry publikoval i několik knih a článků v odborných časopisech na téma EDMS – správa elektronických dokumentů a Groupware – bezpečná komunikace a týmová spolupráce.

Michal Nulíček

partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Dlouhodobě specializuje na právní poradenství v oblasti komerčního a IT práva, soutěžního práva, jakož i práva na ochranu soukromí a osobních údajů. Posledně uvedené problematice se začal věnovat v pražské pobočce Hogan Lovells, kde se podílel na mnoha přeshraničních projektech, zahrnujících zpracování a předávání dat v mnoha jurisdikcích. V současné době se zaměřuje na poradenství při implementaci nové právní úpravy – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). Michal je mimo jiné velice aktivní v publikační činnosti a je také častým hostem českých i mezinárodních konferencí.  Je členem prestižní mezinárodní organizace IAPP, která sdružuje profesionály v oblasti ochrany soukromí, a certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

Jiří Průša

Projektový koordinátor | Sdružení CZ.NIC

Jiří Průša se již více než 15 let věnuje problematice elektronizace veřejné správy, z toho téměř 10 let se specializuje na otázky zahraničního e-Governmentu, zejm. ve vztahu k iniciativám Evropské komise. Ve sdružení CZ.NIC má na starosti především realizaci EU projektů, včetně STORK 2.0, e-SENS či CZ.PEPS, a zároveň posuzování dopadů evropské legislativy, zejm. Nařízení eIDAS a Směrnice NIS.

Roman Šollar

Vedoucí Oddělení ekonomických aplikačních systémů | Generální finanční ředitelství

Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska Ludvíka Svobody ve Vyškově. Po studiu působil jako náčelník finanční služby ČSA a následně jako vedoucí provozního referátu Oddělení vnitřní správy ČR na Finančním ředitelství v Plzni. V současné době působí na Generálním finanční ředitelství jako Vedoucí Oddělení ekonomických aplikačních systémů.

Petr Štos

Business Consultant ECM | Sabris

Pracuje ve společnosti Sabris CZ s.r.o. jako byznys konzultant pro oblasti, které pokrývají řešení pro správu dokumentů a obsahu. Pomáhá zákazníkům s návrhem a implementací vhodných řešení pro elektronizaci procesů a řízení životního cyklu dokumentů. Zaměřuje se především na využití technologií společnosti Microsoft a také řídí vývoj aplikací TreeINFO, které rozšiřují možnosti a usnadňují nasazení uvedených řešení.

Jan Tejchman

Business Consultant | SEFIRA

Je absolventem stavební fakulty ČVUT, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. S informačními technologiemi má 20leté zkušenosti, více jak 10 let se pak věnuje digitalizaci, správě a archivaci dokumentů. Má bohaté zkušenosti z vedení mezinárodních projektů zaměřených na implementaci aplikací pro business process outsourcing a oblasti zpracování dokumentů ve společnosti Accenture Services a Siemens IT Solutions and Services. V současné době působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

Tomáš Vaněk

ICT Security Consultant | SEFIRA

Pracuje na pozici security konzultanta ve společnosti SEFIRA, kde se dlouhodobě věnuje analýze, návrhu a aplikaci bezpečnostních technologií a postupů v informačních a komunikačních systémech. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří nástroje pro více-faktorovou autentizací, systémy pro elektronický podpis využívající bezpečné HW moduly pro správu klíčů (HSM) a nástroje pro odhalování pokročilých síťových hrozeb. Aktivně se podílí na návrhu a realizaci projektů reagujících na nové typy kybernetických hrozeb. Vystudoval obor Telekomunikační technika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde se dodnes podílí na výuce v předmětech zaměřených na informační bezpečnost a kryptografii. Má dlouholeté zkušenosti z národních i evropských výzkumných projektů, ve kterých se podílel na úkolech souvisejících se zvyšováním bezpečnosti mobilních a datových sítí.

ZÁŠTITA

PARTNEŘI

Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Za tu dobu se vyvinula v úspěšnou, sebevědomou a finančně stabilní firmu s obratem přes 2 miliardy korun. Takového úspěchu dosahuje firma s pomocí 70 zaměstnanců divizí Dell EMC, Lenovo, HP, IBM, Infrastruktura a bezpečnost, Software, Služby a cloud a Storage. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb, široké produktové portfolio i technologické znalosti řadí DNS na špičku v oboru. Společnost je součástí skupiny eD’ System Group. Společnost DNS se také pravidelně umísťuje na předních místech v soutěži “Český IT VAD distributor“ pořádané časopisem Reseller Magazine a ChannelWorld.

Advokátní kancelář byla založena již v roce 1990. V současné době spolupracuje s téměř 50 právníky a působí v Čechách i na Slovensku. Mezi hlavní specializace patří právo informačních technologií a telekomunikací, ochrana osobních údajů a soukromí, řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže.  Advokátní kancelář ROWAN LEGAL byla již sedmkrát zvolena Právnickou formou roku v kategorii Právo informačních technologií. Vysoce hodnocena je i v prestižních zahraničních žebříčcích Chambers & Partners a Legal 500. Je výhradní členem mezinárodní právní sítě MULTILAW pro Českou republiku a Slovensko.

Poskytujeme služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb. Orientujeme se na odborné poradenství, business řešení a služby, které společnostem přinášejí přidanou hodnotu, zvyšují jejich výkonnost a prosperitu. Spolupracujeme s předními světovými IT dodavateli SAP, OpenText a Microsoft. Se zákazníky budujeme dlouhodobá partnerství založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře. Na projektech využíváme jak best practices, tak naše odborné znalosti odvětví, nasbírané během dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky.

Skupina Thales je světovým dodavatelem elektroniky a dalších řešení. Produkty pro civilní i vojenské využití jsou vyvíjeny paralelně a sdílejí technologie s cílem zajistit bezpečí lidí, majetku i celých zemí. Informační a komunikační systémy Thales jsou určeny pro vlády, obranné složky, provozovatele kritické infrastruktury, podniky a finanční instituce. Komplexní nabídka end-to-end zabezpečení zahrnuje design architektury, vývoj bezpečnostních a šifrovacích řešení, jejich otestování, certifikace a celoživotní řízení i správa. Thales má 40letou historii v ochraně citlivých i vysoce utajených informací.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER DOPROVODNÉHO PROGRAMU

Trend Park je tu proto, aby elektroauta přestala být výstřední vizí budoucnosti a stala se běžnou součástí našeho každodenního cestování.  Provozujeme největší půjčovnu elektroaut v ČR a poskytujeme službu operativního leasingu. Naším dlouhodobým cílem je pomáhat elektromobilitě v ČR i Evropě. Nabízíme řešení z oblasti nabíjecích kabelů, wall boxů i výstavby veřejných nabíjecích stanic. Trendpark je hrdým členem Asociace společenské odpovědnosti. Věříme, že elektromobilita je klíčem k zásadnímu zlepšení životního prostředí a k udržitelnému rozvoji vyspělé společnosti.

Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

V roce 1870 nechal podnikatel Moritz Gröbe vystavět své letní sídlo a v jeho okolí vybudovat anglický park. Dvoupatrovou vilu ve stylu italské renesance projektoval Antonín Barvitius, vlastní stavbu prováděl stavitel František Havel v letech 1871 – 88. Interiéry navrhoval Josef Schulz. Na fasádě pod střechou budovu zdobí pás fresek s motivy dětí od malíře Kuglera. Plastická výzdoba interiérů je od sochaře Detema. Vila má v přízemí obrovskou terasu spojenou dvouramenným schodištěm s vinicí sv. Kláry. Z přízemní terasy je nádherný rozhled na jižní část města.