Bez papíru s elektronickou pečetí

SEFIRA elektronický podpis na tabletu

SEFIRA společně se svým technologickým partnerem, firmou nCipher, pořádali začátkem června online seminář zaměřený na téma budování digitální důvěry. Michal Hanzal z firmy SEFIRA představil řešení elektronické pečeti postavené na produktu OBELISK Seal a Ena Hurmola ze společnosti nCipher účastníky seznámila s přínosy jeho integrace na zařízení HSM nShield Connect.

OBELISK Seal poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí a časových razítek v souladu s nařízením eIDAS. HSM nShield Connect je certifikované hardwarové bezpečnostní zařízení, které poskytuje kryptografické služby pro různé aplikace v síti. Slouží k digitálnímu podepisování, šifrování, generování a ochraně klíčů.

Přednášející:

Michal Hanzal
Michal je Solution Consultant ve společnosti SEFIRA se zkušenostmi s digitální důvěrou a bezpapírovými řešeními. Zaměřuje se na služby vytvářející důvěru dle eIDAS včetně vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

Ena Hurmola
Ena je senior konzultant řešení s více než 10 let zkušeností, jako technický konzultant se silným zaměřením na kryptografická řešení se ve společnosti nCipher věnuje návrhům kritické IT infrastruktury pro veřejný i soukromý sektor a finanční instituce.

Více informací o semináři naleznete www.ncipher.com